Privacyverklaring

Het websiteadres is https://www.ellakamerich.com

Ella Kamerich – Pianiste vindt het van belang dat de persoonlijke gegevens van u en uw kinderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Hieronder vindt u een toelichting, zodat u weet welke gegevens ik verzamel en wat daarmee gedaan wordt. Ella Kamerich – Pianiste houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als u vragen hierover heeft, neem dan gerust contact met mij op.

PERSOONSGEGEVENS

Ella Kamerich – Pianiste verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u of uw kind(eren) gebruik maakt van onze diensten of omdat je (of een ouder/verzorger) deze gegevens aan mij verstrekt. Ik verwerk (onder andere) vaak de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en IBAN.

Ik verwerk alleen de gegevens waarvoor toestemming is verkregen of die ik voor het uitvoeren van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang noodzakelijk acht.

VERWERKINGSDOELEN

Ik verwerk jouw persoonsgegevens mogelijk voor een of meerdere van de onderstaande bedrijfsdoeleinden. Ik ga zorgvuldig om met ieders privacy en verwerk de gegevens alleen voor de doeleinden die ik noodzakelijk acht.

  • Administratie en organisatie – bijvoorbeeld het verwerken voor welke les je staat ingeschreven.
  • Financiële administratie – bijvoorbeeld voor het incasseren of factureren van je lesgeld of een afgenomen dienst, zoals een activiteit of workshop.
  • Klantvriendelijkheid en promotie – bijvoorbeeld het contact opnemen om je te informeren over een gewijzigde les, het meedoen in een voorspeelmiddag of het toelichten van de offerte.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is 7 jaar, zoals wettelijk verplicht is voor mijn bedrijfsadministratie, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Jouw gegevens worden verwerkt door Ella Kamerich – Pianiste en niet gedeeld met derden.

WHATSAPP & E-MAILBELEID

Ik stuur met enige regelmaat berichten via whatsapp en/of e-mail. Dit soort berichten zijn geen directe marketing, omdat ze geen reclamedoeleinde hebben. Mijn berichten zijn bedoeld om jou of je ouders te informeren over belangrijke zaken omtrent de dienst die je bij mij afneemt, zoals het lesaanbod, het week- of jaarrooster, een voorspeelmiddag of andere activiteit.

Indien je niet langer wenst dat jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de bovengenoemde zaken, dan kun je je afmelden door een mail te sturen aan info@ellakamerich.com, en ik zal je verwijderen van de maillijst.

E-mails met uw informatie worden verwerkt door een AVG-compliant e-mail server (Gmail).

WEBSITE

Ella Kamerich – Pianiste maakt geen gebruik van cookies en is dus compliant aan AVG.

PRIVACYRECHTEN

Je hebt een aantal privacyrechten, waar ik je graag op wijs:
1. Recht op informatie: je hebt het recht om te vragen welke gegevens ik van jou verwerk en met wie ik deze gegevens deel.
2. Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens bij mij in te zien.
3. Recht op correctie en verwijdering: je hebt het recht om jouw gegevens te laten wijzigen door mij, bijvoorbeeld als je verhuist of een nieuw e-mailadres hebt. Ook heb je het recht om al jouw gegevens te laten verwijderen uit mijn systemen. Echter kan ik jouw gegevens niet verwijderen waar ik moet voldoen aan mijn wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.
4. Recht van verzet : je hebt het recht om mij te verzoeken je gegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het doen van aanbiedingen.
5. Recht van bezwaar : je hebt het recht om een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als je denkt dat ik niet zorgvuldig omga met je gegevens.

Indien je je wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, kun je dit schriftelijk kenbaar maken, door bijvoorbeeld een mail te sturen naar info@ellakamerich.com.

CONTACTGEGEVENS

Ella Kamerich – Pianiste
Plattenburgerweg 14-2
6824 EV Arnhem
06 34532650

www.ellakamerich.com
info@ellakamerich.com / ellakamerich@gmail.com

KvK-nummer 61306134